Jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w proces.

Celem fazy strategicznej jest określenie celów przedsięwzięcia z punktu widzenia klienta. Cele te czasami mogą wydawać się oczywiste, jednak próba jasnego ich zdefiniowania często pozwala uniknąć nieporozumień pomiędzy klientem a producentem. Poza tym, nawet jeżeli cele przedsięwzięcia są jasne dla wszystkich osób zaangażowanych w fazę strategiczną, na pewno nie będą oczywiste dla osób realizujących dalsze etapy prac, w szczególności osób nie mających bezpośredniego kontaktu z klientem. Cele przedsięwzięcia powinny być ważnym punktem odniesienia w wypadku wszelkich wątpliwości pojawiających się w dalszych fazach przedsięwzięcia.